\"ФАКТОРИНГ\" бағдарламасы

Сомасы

Тапсырыс берушімен Келісімшарттың құнына сәйкес, бірақ Клиенттің орташа жылдық міндеттемелерін азайтқанда орташа жылдық активтерден артық емес

Қарыз/транш мерзімі

36 айға дейін / 90 күнге дейін

Қолжетімді кезеңі

24 айға дейін

Ескерту

Негізгі қарыз және сыйақы Тапсырыс берушімен Келісімшартқа сәйкес өтеледі

КомиссияКелісімшарттың жалпы сомасынан 1%