Курс иностранных валют

16 июля 2024

USD

420

KZT

EUR

493

KZT

RUB

5

KZT

Листингілік компанияның директорлар кеңесінің (акционерлік қоғамнан өзге ұйымдастырушылық құқықтық нысанында құрылған, листингілік компанияның бақылау кеңесінің) немесе листингілік компанияның тиісті органымен ірі мәміле жасау және мынадай талаптарға сәйкес келетін мәмілелер жасау туралы ақпарат, қоғамның жасауға мүдделілігі бар және қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелер жасау туралы шешім қабылдаған күні құны қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінен он және одан көп пайызды құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иелігінен шығаруға байланысты мәміле болып табылады

Директорлар кеңесі өткізілетін күн: 21.06.2019ж

Жиректорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны:

1. Жай мүлікті жалға беру (жалдау) шартына қосымша келісім жасау бойынша «ForteBank» АҚ-мен (ерекше қарым-қатынастағы тұлғамен) Қоғамның мүддесі бар мәміле жасау туралы;

2. Қоғам және «ForteBank» АҚ (бұдан әрі – Банк) арасында ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдау:

– 26.07.2018 ж. №К-02-04-2018 Кредит желісін ашу туралы келісімі (бұдан әрі – Келісім) шегінде қолданыстағы кредит желісі бойынша қаржыландыру шарттарын өзгерту туралы, атап айтқанда кредит желісінің (кредит лимитінің) 1 000 000 000 (бір миллиард) теңгеден 2 000 000 000 (екі миллиард) теңгеге дейін арттыру, кредиттік лимит (кредит желісін) мерзімін 26.07.2022 жылға дейін,

– Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Абай даңғылында, 68/74 мекен-жайында орналасқан жалпы ауданы 6369,2 ш.м. ауданы 1,0009 га (кадастрлық нөмірі 20-313-028-044) жалпы үлес меншік құқығындағы жер учаскесі (0,37575 га) болатын әкімшілік ғимараттың бір бөлігін кепілдікке беру туралысу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая,68/74.;

3. Мүддесі бар үлестес тұлғамен – Банкімен мәміле жасауға шешім қабылдау туралы- 26.07.2018 ж. №К-02-04-2018 Келісім шегінде қолданыстағы кредит желісі бойынша қаржыландыру шарттарын өзгерту туралы, атап айтқанда кредит желісінің (кредит лимитінің) 1 000 000 000 (бір миллиард) теңгеден 2 000 000 000 (екі миллиард) теңгеге дейін арттыру, кредиттік лимит (кредит желісін) мерзімін 26.07.2022 жылға дейін,- аталған өзгерістерді енгізу үшін Жылжымайтын мүлік (ипотека) кепіл туралы 03.08.18ж. №ZК-02-04-2018/2 шартына, Жылжымайтын мүлік (ипотека) кепіл туралы 03.08.18ж. №ZК-02-04-2018/4 шартына, Жылжымайтын мүлік (ипотека) кепіл туралы 29.08.18ж. №ZК-02-04-2018/5 шартына, Жылжымайтын мүлік (ипотека) кепіл туралы 06.09.18ж. №ZК-02-04-2018/6 шартына, Ақша (ипотека) кепіл туралы 29.04.19ж. №ZК-02-04-2018/7 шартына, Ақша (ипотека) кепіл туралы 29.04.19ж. №ZК-02-04-2018/8 шартына қосымша келісімдер жасау туралы;- Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Абай даңғылында, 68/74 мекен-жайында орналасқан жалпы ауданы 6369,2 ш.м. ауданы 1,0009 га (кадастрлық нөмірі 20-313-028-044) жалпы меншік құқығындағы жер учаскесі (0,37575 га) болатын әкімшілік ғимараттың бір бөлігін кепілдікке беру туралысу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая,68/74;- Қоғам Келісім бойынша Банкке өз міндеттемелерін, соның ішінде өзгеріліп отырған қаржыландыру шарттарын бұзған жағдайда Банкке кепілге берілген мүлікті соттан тыс сатуға келісімін беру туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында да, шетелде де екінші деңгейдегі банктерде немесе қаржы ұйымдарында ашылған Қоғамның барлық шоттарынан ақшаны тікелей дебеттеу құқығын беру туралы;

4. Кепілдікті қамтамасыз ететін және ірі мәміле мәні болып табылатын (Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Абай даңғылында, 68/74 мекен-жайында орналасқан жалпы ауданы 6369,2 ш.м. ауданы 1,0009 га (кадастрлық нөмірі 20-313-028-044) жалпы үлес меншік құқығындағы жер учаскесі (0,37575 га) болатын әкімшілік ғимараттың бір бөлігі) жылжымайтын мүлікті «ARG valuer» ЖШС-мен бағалау бойынша қызмет көрсету құнын 100 000 (жүз мың) теңгеге бекіту туралы;

5. Қажетті құжаттарды қол қою өкілеттігін тағайындау туралы;

Директорлар кеңесі осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері):

1. «ForteLeasing» АҚ-мен үлестес тұлға байланысы бар «ForteBank» АҚ-мен 03.02.2016 ж. № 30-11/16(ХД) жай мүлікті жалға беру шартына №1 қосымша келісім Қоғамның мүддесі бар мәміле келесі шарттармен мақұлдансын: Нұр-Сұлтан қаласы, Гете, 13/1 мекен-жайында орналасқан «ForteBank» АҚ жалға берілген жайды 349,10 м2 айына азайтылып 237 801,91 теңге (екі жүз отыз жеті мың сегіз жүз бір, тоқсан бір) теңгеге, соның ішінде ҚҚС қоса есептегенде, 2020 жылдың 31 желтоқсанына дейін жарамды;

2. 26.07.2018 ж. №К-02-04-2018 Келісім шегінде қолданыстағы кредит желісі бойынша қаржыландыру шарттарын өзгерту туралы, атап айтқанда кредит желісінің (кредит лимитінің) 1 000 000 000 (бір миллиард) теңгеден 2 000 000 000 (екі миллиард) теңгеге дейін арттыру, кредиттік лимит (кредит желісін) мерзімін 26.07.2022 жылға дейін (ірі мәміле жасасу және Банкте мүдделі мәміле жасасу) кредит шарттарын өзгерту мақсатында Қоғам және Банкпен қосымша келісімдер мақұлдансын;

3. Банктің алдындағы міндеттемелерін қамтамасыз ету ретінде бұрын берілген мүлікке кепілдік құқықтары қаржыландыру шарттары өзгертілген жағдаймен (ірі мәміле жасасу және Банкте мүдделі мәміле жасасу) Жылжымайтын мүлік (ипотека) кепіл туралы 03.08.18ж. №ZК-02-04-2018/2 шартына, Жылжымайтын мүлік (ипотека) кепіл туралы 03.08.18ж. №ZК-02-04-2018/4 шартына, Жылжымайтын мүлік (ипотека) кепіл туралы 29.08.18ж. №ZК-02-04-2018/5 шартына, Жылжымайтын мүлік (ипотека) кепіл туралы 06.09.18ж. №ZК-02-04-2018/6 шартына, Ақша (ипотека) кепіл туралы 29.04.19ж. №ZК-02-04-2018/7 шартына, Ақша (ипотека) кепіл туралы 29.04.19ж. №ZК-02-04-2018/8 шартына Қоғам және Банкпен қосымша келісімдер мақұлдансын;

4. Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Абай даңғылында, 68/74 мекен-жайында орналасқан жалпы ауданы 6369,2 ш.м. ауданы 1,0009 га (кадастрлық нөмірі 20-313-028-044) жалпы үлес меншік құқығындағы жер учаскесі (0,37575 га) болатын әкімшілік ғимараттың бір бөлігі кепілдікке берілсін;

5. Қоғам Келісім бойынша Банкке өз міндеттемелерін, соның ішінде өзгеріліп отырған қаржыландыру шарттарын бұзған жағдайда Банкке кепілге берілген мүлікті соттан тыс сатуға келісімін беру туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында да, шетелде де екінші деңгейдегі банктерде немесе қаржы ұйымдарында ашылған Қоғамның барлық шоттарынан ақшаны тікелей дебеттеу құқығын берілсін;

6. Кепілдікті қамтамасыз ететін және ірі мәміле мәні болып табылатын (Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Абай даңғылында, 68/74 мекен-жайында орналасқан жалпы ауданы 6369,2 ш.м. ауданы 1,0009 га (кадастрлық нөмірі 20-313-028-044) жалпы үлес меншік құқығындағы жер учаскесі (0,37575 га) болатын әкімшілік ғимараттың бір бөлігі) жылжымайтын мүлікті «ARG valuer» ЖШС-мен бағалау бойынша қызмет көрсету құнын 100 000 (жүз мың) теңгеге бекітілсін;

7. Осы шешімдерді орындау бойынша қажетті құжаттарды қол қою өкілеттігін Қоғамның Басқарма төрағасы Рахманов Талап Малдыбайұлына берілсін.