loader image

Қоғамның жасауға мүдделілігі бар акционерлік қоғамның мәмілелер жасау туралы ақпарат

1. мәміленің жасалған күні: 14.10.2019

2. мәміле мәні, мәміле тараптарының атауы: «ForteBank» АҚ-пен (Қоғаммен ерекше қатынастағы тұлғамен) мәміле жасасу туралы — Кредит желіні ашу туралы келісімнің кейбір тармақтарына өзгерістер енгізуді қарастыратын, 26.07.18ж. №К-02-04-2018 Кредит желісін ашу туралы келісімге қосымша келісім жасасу

3. акционерлік қоғамның органы мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күні: 11.10.2019 жыл