Курс иностранных валют

17 апреля 2024

USD

420

KZT

EUR

493

KZT

RUB

5

KZT

Акционерлердің (қатысушылардың) немесе жалғыз акционердің (қатысушының) жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы мәліметтер

«ForteBank» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру отырысының 2023 жылғы 23 ақпандағы № 4 хаттамасынан үзінді көшірме.

Қазақстан Республикасы Акционерлік қоғамының атқарушы органының орналасқан жері, 010017, Астана қ., көш. Достық 8/1.

«ForteLeasing (ForteLeasing)» АҚ жалғыз акционерінің Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау), сондай-ақ мөлшерін айқындау туралы шешімін бекіту туралы
Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақысы».

Директорлар кеңесінің шешімі:
АО ForteLeasing (ForteLeasing) директорлар кеңесінің құрамы үш адамнан анықталсын.

Қызмет атауы Толық аты
Директорлар кеңесінің төрағасы Тәшенов Ернар Бөлебайұлы
Тәшенов Ернар Бөлебайұлы Киряков Леонид Алексеевич
Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Жәкежанов Марлен Юсупович

«ForteLeasing» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі белгіленсін. (ForteLeasing) мерзімі 2026 жылдың 31 қаңтарында аяқталады.